I. Chorosz. Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia. Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy Tłum. J. Szumski, wstęp i oprac. A. Markowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. ISBN: 978-83-235-3860-8. 2

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.31168/2658-3364.2020.1.19

Биография автора

Михал Трембач, Музей истории польских евреев «Полин»

Кандидат исторических наук

Загрузки

Опубликован

2020-09-20

Выпуск

Раздел

Рецензии. Аннотации